Link do pobrania HTML

Jak napisać link do pobrania w HTML.

Łącze pobierania to łącze używane do pobierania pliku z serwera do katalogu przeglądarki na dysku lokalnym.

Kod łącza pobierania jest zapisany jako:

<a href="test_file.zip" download/Download File</a/

Kod utworzy ten link:

Pobieranie pliku

 

Kod składa się z następujących części:

  • <a/ to tag linku.
  • Atrybut href ustawia plik do pobrania.
  • Pobierz plik to tekst linku.
  • </a/ to końcowy tag linku.

 


Zobacz też

Advertising

LINKI HTML
SZYBKIE STOŁY