Link do obrazu HTML

Jak zrobić z obrazu link.

Kod łącza do obrazu HTML

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Lub lepiej użyj stylów css, aby określić szerokość i wysokość.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Kod utworzy ten link:

Kwiat

 

Kod składa się z następujących części:

  • <a> to tag linku.
  • Atrybut href ustawia adres URL, do którego ma prowadzić łącze.
  • <img> to znacznik początkowy obrazu.
  • src atrybut ustawia plik obrazu.
  • atrybut tytułu ustawia tekst podpowiedzi obrazu.
  • alt to atrybut alternatywnego tekstu znacznika obrazu.
  • style atrybut ustawia za pomocą css szerokość i wysokość obrazu.
  • </a> to końcowy tag linku.

 


Zobacz też

Advertising

LINKI HTML
TABELE IDENTYFIKACYJNE