Link tekstowy HTML

Kod łącza tekstowego HTML.

 

<a href="../html-link.htm"/HTML Link Code</a/

Kod utworzy ten link:

Kod łącza HTML

 

Kod składa się z następujących części:

  • <a/ to tag linku.
  • Atrybut href ustawia adres URL, do którego ma prowadzić łącze.
  • </a/ to końcowy tag linku.

 


Zobacz też

Advertising

LINKI HTML
SZYBKIE STOŁY