Link HTML w nowym oknie

Jak otworzyć łącze w nowym oknie lub nowej karcie.

Otwórz łącze w nowym oknie lub nowej karcie

Aby otworzyć link w nowym oknie / karcie, dodaj target = "_ blank" wewnątrz tagu <a/:

<a href="../html-link.htm" target="_blank"/Open page in new window</a/

Kod utworzy ten link:

Otwórz stronę w nowym oknie

Nowe okno lub nowa karta

Nie możesz ustawić, czy link zostanie otwarty w nowym oknie, czy w nowej karcie. To zależy od ustawień przeglądarki. 

Otwórz łącze w nowym oknie o określonym rozmiarze

Aby otworzyć łącze w nowym oknie, dodaj polecenie JavaScript onclick = "window.open ('text-link.htm', 'name', 'width = 600, height = 400') wewnątrz tagu <a/:

<a href="../html-link.htm" target="popup" onclick="window.open('../html-link.htm','name','width=600,height=400')"/Open page in new window</a/

Kod utworzy ten link:

Otwórz stronę w nowym oknie

 


Zobacz też

Advertising

LINKI HTML
SZYBKIE STOŁY