Konverzná kalkulačka od Footcandles po lux

Osvetlenie v stupačkách (fc) na lux (lx) prevodná kalkulačka a spôsob prevodu.

Zadajte intenzitu osvetlenia v stupačkách (fc) a stlačte tlačidlo Vypočítať , aby ste dostali intenzitu v luxoch (lx):

Zadajte intenzitu osvetlenia na stupačkách: fc
   
Výsledok osvetlenia v luxoch: lx

Kalkulačka Lux na footcandles ►

Vzorec na premenu luxov na stupačky

Intenzita osvetlenia E v v luxoch (lx) sa rovná intenzite osvetlenia E v v Footcandles (fc) vydelená 0,09290304:

E v (lx) = E v (fc) / 0,09290304 = E v (fc) × 10,76391

 


Pozri tiež

Advertising

SVETELNÉ KALKULÁTORY
RÝCHLE TABUĽKY