Kalkulačka lúmenov na milicandely

Kalkulačka lúmenov (lm) na milicandely (mcd) a spôsob výpočtu.

Kalkulačka lúmenov na milicandely

Zadajte svetelný tok v lúmenoch, vrcholový uhol v stupňoch a stlačte tlačidlo Vypočítať

na získanie svietivosti v milicandeloch:

Zadajte svetelný tok v lúmenoch: lm
Zadajte vrcholový uhol v stupňoch: °
   
Výsledkom svetelnej intenzity je milicandela: mcd

Kalkulačka Milliandela do lúmenov ►

Výpočet lúmenov na milicandely

Pre rovnomerný izotropný svetelný zdroj sa svietivosť I v v milicandelách (mcd) rovná 1 000-násobku svetelného toku Φ v v lúmenoch (lm),

delené plným uhlom Ω v steradiánoch (sr):

I v (mcd) = 1 000 × Φ v (lm) / Ω (sr)

 

Objemový uhol Ω v steradiánoch (sr) sa rovná 2-násobku pi krát 1 mínus kosínus polovice vrcholového uhla θ v stupňoch (°):

Ω (sr) = 2π (1 - cos ( θ / 2))

 

Svietivosť I v v milicandeloch (mcd) sa rovná 1000-násobku svetelného toku Φ v v lúmenoch (lm),

delené 2 krát pi krát 1 mínus kosínus polovice vrcholového uhla θ v stupňoch (°):

I v (mcd) = 1 000 × Φ v (lm) / (2π (1 - cos ( θ / 2)))

Takže

millicandela = 1 000 × lúmenov / (2π (1 - cos (stupne / 2)))

Alebo

mcd = 1 000 × lm / (2π (1 - cos (° / 2)))

 


Pozri tiež

Advertising

SVETELNÉ KALKULÁTORY
RÝCHLE TABUĽKY