Konverzná kalkulačka z Lux do footcandles

Kalkulačka prepočtu osvetlenia v luxoch (lx) na footcandles (fc) a spôsob prevodu.

Zadajte intenzitu osvetlenia v luxoch (lx) a stlačte tlačidlo Vypočítať , čím získate intenzitu osvetlenia v stupačkách (fc):

Zadajte intenzitu osvetlenia v luxoch: lx
   
Výsledok osvetlenia v žiarovkách: fc

Footcandles to lux calculator ►

Vzorec na premenu luxov na stupačky

Intenzita osvetlenia E v v žiarovkách (fc) sa rovná intenzite osvetlenia E v v luxoch (lx) krát 0,09290304:

E v (fc) = E v (lx) × 0,09290304 = E v (lx) / 10,76391

 


Pozri tiež

Advertising

SVETELNÉ KALKULÁTORY
RÝCHLE TABUĽKY