Ako previesť sviečku na lux

Ako previesť svietivosť v kandelách (cd) na intenzitu v luxoch (lx).

Lux môžete vypočítať z kandel a vzdialenosť od svetelného zdroja.

Sviečku nemôžete previesť na lux, pretože lux a sviečka nepredstavujú rovnaké množstvo.

Výpočet kandely na lux

Výpočet kandely tp lux so vzdialenosťou v stopách

Osvetlenie E v v luxoch (lx) sa rovná 10,76391-násobku svietivosti I v v kandeli (cd),

delené štvorcovou vzdialenosťou od zdroja svetla d 2 v štvorcových stopách (ft 2 ):

E v (lx) = 10,76391 × I v (cd) / ( d (ft) ) 2

Takže

lux = 10,76391 × kandela / štvorcová stopa

Alebo

lx = 10,76391 × cd / ft 2

Výpočet Candela na lux so vzdialenosťou v metroch

Osvetlenie E v v luxoch (lx) sa rovná svetelnej intenzite I v v kandeli (cd),

delené štvorcovou vzdialenosťou od zdroja svetla d 2 v metroch štvorcových (m 2 ):

E v (lx) = I v (cd) / ( d (m) ) 2

Takže

lux = kandela / meter štvorcový

Alebo

lx = cd / m 2

 

Výpočet Lux na kandelu ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČTY SVETLA
RÝCHLE TABUĽKY