Ako previesť lux na kandelu

Ako previesť intenzitu osvetlenia v luxoch (lx) na svietivosť v kandelách (cd).

Môžete vypočítať kandelu z luxu a vzdialenosť od zdroja svetla.

Lux nie je možné previesť na kandelu, pretože kandela a lux nepredstavujú rovnaké množstvo.

Výpočet Lux na kandelu

Výpočet Lux na kandelu so vzdialenosťou v stopách

Svietivosť I v v kandeli (cd) sa rovná 0,09290304- násobku osvetlenia E v v luxoch (lx),

násobok štvorcovej vzdialenosti od zdroja svetla d 2 v štvorcových stopách (ft 2 ):

I v (cd) = 0,09290304 × E v (lx) × ( d (ft) ) 2

Takže

candela = 0,09290304 × lux × štvorcových stôp

Alebo

cd = 0,09290304 × lx × ft 2

Výpočet Lux na kandelu so vzdialenosťou v metroch

Svietivosť I v v kandeli (cd) sa rovná intenzite osvetlenia E v v luxoch (lx),

násobok štvorcovej vzdialenosti od zdroja svetla d 2 v metroch štvorcových (m 2 ):

I v (cd) = E v (lx) × ( d (m) ) 2

Takže

candela = lux × meter štvorcový

Alebo

cd = lx × m 2

 

Kandulácia Candela až Lux ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČTY SVETLA
RÝCHLE TABUĽKY