Watt (W)

Wattová definícia

Watt je jednotka výkonu (symbol: W).

Wattová jednotka je pomenovaná po Jamesovi Wattovi, vynálezcovi parného stroja.

Jeden watt je definovaný ako miera spotreby energie jeden jou za sekundu.

1 W = 1 J / 1 s

Jeden watt je tiež definovaný ako prúdový prúd jedného ampéra s napätím jedného voltu.

1W = 1V × 1A

Watt na mW, kW, MW, GW, dBm, dBW konverzná kalkulačka

Premeniť watt na milliwatt, kilowatt, megawatt, gigawatt, dBm, dBW.

Zadajte silu do jedného z textových polí a stlačte tlačidlo Konvertovať :

Zadajte milwatt: mW
Zadajte watty: Ž
Zadajte kilowatty: kW
Zadajte megawatty: MW
Zadajte gigawatty: GW
Zadajte dBm: dBm
Zadajte dBW: dBW
     

Tabuľka jednotkových predpôn wattu

názov symbol premena príklad
pikowatt pW 1pW = 10 - 12 W. P = 10 pW
nanowatt nW 1 nW = 10 - 9 W. P = 10 nW
mikrowatt μW 1 μW = 10 - 6 W. P = 10 μW
milliwatt mW 1 mW = 10 -3 W P = 10 mW
watt Ž - P = 10 W.
kilowatt kW 1 kW = 10 3 W. P = 2 kW
megawatt MW 1 MW = 10 6 W. P = 5 MW
gigawatt GW 1 GW = 10 9 W. P = 5 GW

Ako prevádzať watty na kilowatty

Výkon P vo kilowattoch (kW) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelený 1 000:

P (kW) = P (W) / 1 000

Ako prevádzať watty na miliwatty

Výkon P vo wattoch (mW) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) krát 1 000:

P (mW) = P (W) ⋅ 1000

Ako prevádzať watty na dBm

Výkon P v decibeloch-mW (dBm) sa rovná 10-násobku základu 10 logaritmu výkonu P v miliwattoch (mW) vydelený 1 miliwattom:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1 mW)

Ako prevádzať watty na ampéry

Prúd I v ampéroch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelenému napätím V vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Ako prevádzať watty na volty

Napätie V vo voltoch (V) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelenému prúdom I v ampéroch (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Ako prevádzať wattov na ohmy

R (Ω) = P (W) / I (A) 2

R (Ω) = V (V) 2 / P (W)

Ako prevádzať wattov na btu / hod

P (BTU / h) = 3,412142 ⋅ P (W)

Ako prevádzať wattov na joulov

E (J) = P (W)t (s)

Ako prevádzať watty na výkon

P (HP) = P (W) / 746

Ako prevádzať wattov na kVA

Skutočný výkon P vo wattoch (W) sa rovná 1 000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovolt-ampéroch (kVA) krát účinník (PF) alebo kosínus fázového uhla φ:

P (W) = 1 000 ⋅ S (kVA)PF = 1 000 ⋅ S (kVA) ⋅ cos φ

Ako prevádzať watty na VA

Skutočný výkon P vo wattoch (W) sa rovná zdanlivému výkonu S vo voltampéroch (VA) krát účinník (PF) alebo kosínus fázového uhla φ:

P (W) = S (VA)PF = S (VA) ⋅ cos φ

Spotreba energie niektorých elektrických komponentov

Koľko wattov spotrebuje dom? Koľko wattov spotrebuje televízor? Koľko wattov spotrebuje chladnička?

Elektrický komponent Typická spotreba energie vo wattoch
LCD TV 30..300 W
LCD monitor 30..45 W
Stolný počítač PC 300..400 W
Prenosný počítač 40..60 W
Chladnička 150..300 W (ak je aktívny)
Žiarovka 25..100 W
Fluorescenčné svetlo 15..60 W
Halogénové svetlo 30..80 W
Rečník 10..300 W
Mikrovlnná rúra 100..1000 W
Klimatizácia 1..2 kW

 

Kilowatt (kW) ►

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY