Coulomby na ampérhodiny

Kalkulačka prevodu elektrického náboja z Coulombs (C) do ampérhodín (Ah) a spôsob prevodu.

Coulombova jednotka do kalkulačky ampérhodín

Zadajte elektrický náboj v coulomboch a stlačte tlačidlo Konvertovať :

C
   
Výsledok v ampérhodinách: Aha

Aha na coulombsovu konverznú kalkulačku ►

Ako prevádzať coulomby na ampérhodiny

1C = 2,7778-10 -4 Ah

alebo

1 Ah = 3600 ° C

Coulombsovej do ampérhodinového vzorca

Náboj v ampérhodinách Q (Ah) sa rovná náboju v coulomboch Q (C) vydelený 3 600:

Q (Ah) = Q (C) / 3600

Príklad

Preveďte 3 coulomby na ampérhodiny:

Q (Ah) = 3C / 3600 = 8,333-10 -4 Ah

Coulombovej do ampérhodinovej tabuľky

Poplatok (coulomb) Poplatok (ampérhodiny)
0 ° C 0 Ah
1 ° C 0,00027778 Ah
10 ° C 0,00277778 Ah
100 ° C 0,02777778 Ah
1000 ° C 0,27777778 Ah
10 000 ° C 2,777777778 Ah
100 000 ° C 27,777777778 Ah
10 000 000 ° C 277,777777778 Ah

 

Prepočet Ah na coulomby ►

 


Pozri tiež

Advertising

KONVERZIA NABÍJANIA
RÝCHLE TABUĽKY