Millicoulombs až coulombs

Kalkulačka na prepočet elektrického náboja z Millicoulombs (mC) do coulombs (C) a spôsob prevodu.

Konverzná kalkulačka z Millicoulombs do coulombs

Zadajte elektrický náboj v coulomboch a stlačte tlačidlo Konvertovať :

mC
   
Výsledok Coulombs: C

Konverzná kalkulačka z Coulombs do mC ►

Ako previesť milicoulomby na coulomby

1C = 1 000mC

alebo

1 mC = 0,001 ° C

Vzorec na premenu z Millicoulombs na coulombs

Náboj v coulomboch Q (C) sa rovná náboju v milicoulomboch Q (mC) vydelený 1000:

Q (C) = Q (mC) / 1 000

Príklad

Premeniť 3 miliculomby na coulomby:

Q (C) = 3 mC / 1 000 = 0,003 ° C

Prevodná tabuľka z Millicoulomb na coulombs

Poplatok (millicoulomb) Poplatok (coulomb)
0 mC 0 ° C
1 mC 0,001 ° C
10 mC 0,01 ° C
100 mC 0,1 ° C
1 000 mC 1 ° C
10 000 mC 10 ° C
100 000 mC 100 ° C
10 000 000 mC 1000 ° C

 

Prepočet z Coulombs na mC ►

 


Pozri tiež

Advertising

KONVERZIA NABÍJANIA
RÝCHLE TABUĽKY