Premena Coulombs na millicoulombs

Kalkulačka prevodu elektrického náboja z Coulombs (C) do millicoulombs (mC) a spôsob prevodu.

Konverzná kalkulačka z Coulombs do millicoulombs

Zadajte elektrický náboj v coulomboch a stlačte tlačidlo Konvertovať :

C
   
Výsledok Millicoulombs: mC

kalkulačka na prepočet mC na coulomby ►

Ako previesť coulomby na millicoulombs

1C = 1 000mC

alebo

1 mC = 0,001 ° C

Prepočítávací vzorec z Coulombs na millicoulombs

Náboj v milicoulomboch Q (mC) sa rovná náboju v coulomboch Q (C) krát 1000:

Q (mC) = Q (C) × 1000

Príklad

Premeniť 3 coulomby na millicoulombs:

Q (mC) = 3C × 1000 = 3000mC

Prevodná tabuľka z Coulomb do millicoulombs

Poplatok (coulomb) Poplatok (millicoulomb)
0 ° C 0 mC
0,001 ° C 1 mC
0,01 ° C 10 mC
0,1 ° C 100 mC
1 ° C 1 000 mC
10 ° C 10 000 mC
 100 ° C 100 000 mC
 1000 ° C 10 000 000 mC

 

prevod mC na coulomby ►

 


Pozri tiež

Advertising

KONVERZIA NABÍJANIA
RÝCHLE TABUĽKY