Prepínač DIP

Definícia prepínačov DIP

Prepínač DIP je elektrický komponent, ktorý sa používa na odpojenie alebo pripojenie vodičov v elektrickom obvode.

DIP prepínač znamená Dual Inline Package.

Prepínač DIP sa väčšinou používa v doskách s plošnými spojmi na trvalú konfiguráciu a nastavenie obvodu, ako sú prepojky alebo spájkovací mostík .

Nastavenia prepínačov DIP

Prepínač DIP má zvyčajne 4 alebo 8 mini prepínačov, ktoré spoločne nastavujú binárne slovo so 4 alebo 8 bitmi.

Symbol prepínača DIP

Symbol schémy zapojenia prepínača DIP je:

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY
RÝCHLE TABUĽKY