Elektrické symboly a elektronické symboly

Na nakreslenie schematického diagramu sa používajú elektrické symboly a symboly elektronických obvodov.

Symboly predstavujú elektrické a elektronické komponenty.

Tabuľka elektrických symbolov

Symbol Názov súčasti Význam
Symboly drôtov
symbol elektrického drôtu Elektrický drôt Vodič elektrického prúdu
symbol pripojených vodičov Pripojené drôty Prepojený prechod
symbol nepripojených vodičov Nepripojené drôty Drôty nie sú pripojené
Prepínacie symboly a reléové symboly
Symbol prepínača SPST Prepínač SPST Pri otvorení odpojí prúd
Symbol prepínača SPDT Prepínač SPDT Vyberá medzi dvoma pripojeniami
symbol tlačidla Tlačidlový spínač (NO) Momentálny spínač - normálne otvorený
symbol tlačidla Tlačidlový spínač (NC) Momentálny spínač - normálne zatvorený
symbol prepínača DIP Prepínač DIP Prepínač DIP sa používa na konfiguráciu na palube
symbol relé spst SPST relé Pripojenie relé otvoriť / zatvoriť pomocou elektromagnetu
symbol relé spdt SPDT relé
symbol prepojky Jumper Uzavrite spojenie zasunutím prepojky na čapy.
symbol spájkovacieho mostíka Spájkovací mostík Spájkujte na uzavretie spojenia
Pozemné symboly
symbol zem zem Earth Ground Používa sa pre nulovú referenciu potenciálu a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
symbol podvozku Podvozok pozemný Pripojené k šasi obvodu
spoločný digitálny zemný symbol Digitálny / spoločný zem  
Symboly rezistorov
symbol odporu Rezistor (IEEE) Rezistor znižuje tok prúdu.
symbol odporu Rezistor (IEC)
symbol potencioméra Potenciometer (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 3 svorky.
symbol potenciometra Potenciometer (IEC)
variabilný symbol odporu Variabilný rezistor / reostat (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 2 svorky.
variabilný symbol odporu Variabilný rezistor / reostat (IEC)
Rezistor rezania Prednastavený rezistor
Termistor Tepelný odpor - zmena odporu pri zmene teploty
Fotorezistor / svetlo závislý rezistor (LDR) Fotoodpor - zmena odporu so zmenou intenzity svetla
Symboly kondenzátora
Kondenzátor Kondenzátor slúži na akumuláciu elektrického náboja. Funguje ako skrat s AC a otvorený obvod s DC.
symbol kondenzátora Kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátora Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátora Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
variabilný symbol kondenzátora Variabilný kondenzátor Nastaviteľná kapacita
Symboly induktora / cievky
symbol induktora Induktor Cievka / solenoid, ktorý generuje magnetické pole
symbol induktora so železným jadrom Induktor so železným jadrom Zahŕňa železo
symbol variabilného jadra Variabilný induktor  
Symboly napájacieho zdroja
symbol zdroja napätia Zdroj napätia Generuje konštantné napätie
symbol aktuálneho zdroja Aktuálny zdroj Generuje konštantný prúd.
symbol zdroja napájania Zdroj striedavého napätia Zdroj striedavého napätia
symbol generátora Generátor Elektrické napätie sa generuje mechanickým otáčaním generátora
symbol článku batérie Batériový článok Generuje konštantné napätie
symbol batérie Batéria Generuje konštantné napätie
symbol zdroja riadeného napätia Zdroj riadeného napätia Generuje napätie ako funkcia napätia alebo prúdu iného prvku obvodu.
symbol zdroja riadeného prúdu Zdroj riadeného prúdu Generuje prúd ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu.
Symboly meračov
symbol voltmetra Voltmeter Meria napätie. Má veľmi vysokú odolnosť. Pripojené paralelne.
symbol ampérmetra Ampérmeter Meria elektrický prúd. Má takmer nulový odpor. Pripojené sériovo.
symbol ohmmetra Ohmmeter Meria odpor
symbol wattmetra Wattmeter Meria elektrickú energiu
Symboly žiarovky / žiarovky
symbol lampy Svietidlo / žiarovka Keď preteká prúd, generuje svetlo
symbol lampy Svietidlo / žiarovka
symbol lampy Svietidlo / žiarovka
Symboly diód / LED
symbol diódy Dióda Dióda umožňuje tok prúdu iba v jednom smere - zľava (anóda) doprava (katóda).
zenerova dióda Zenerova dióda Umožňuje tok prúdu v jednom smere, ale môže tiež prúdiť v opačnom smere, keď je nad prierazným napätím
symbol Schottkyho diódy Schottkyho dióda Schottkyho dióda je dióda s nízkym poklesom napätia
symbol diódy varikap Dióda Varactor / Varicap Variabilná kapacitná dióda
symbol tunelovej diódy Tunelová dióda  
vedený symbol Svetelná dióda (LED) Keď prúd preteká, LED vydáva svetlo
symbol fotodiódy Fotodióda Fotodióda umožňuje prúdenie, keď je vystavené svetlu
Symboly tranzistorov
symbol tranzistora npn NPN bipolárny tranzistor Umožňuje tok prúdu, keď je vysoký potenciál na základni (v strede)
symbol tranzistora pnp PNP bipolárny tranzistor Umožňuje tok prúdu pri nízkom potenciáli na základni (v strede)
symbol tranzistora darlington Darlingtonov tranzistor Vyrobené z 2 bipolárnych tranzistorov. Má celkový zisk produktu každého zisku.
Symbol tranzistora JFET-N Tranzistor JFET-N Tranzistor s efektom poľa N-kanála
Symbol tranzistora JFET-P Tranzistor JFET-P Tranzistor s efektom poľa P-kanála
symbol tranzistora nmos Tranzistor NMOS N-kanálový MOSFET tranzistor
symbol tranzistora pmos PMOS tranzistor Tranzistor MOSFET s kanálom P.
Rôzne Symboly
symbol motora Motor Elektrický motor
symbol transformátora Transformátor Zmeňte striedavé napätie z vysokého na nízke alebo z nízkeho na vysoké.
symbol zvončeka Elektrický zvonček Po aktivácii zvoní
symbol bzučiaka Bzučiak Produkujte bzučiaci zvuk
symbol poistky Poistka Poistka sa odpojí, keď prúd prekročí prahovú hodnotu. Používa sa na ochranu obvodu pred vysokými prúdmi.
symbol poistky Poistka
symbol autobusu Autobus Obsahuje niekoľko drôtov. Zvyčajne pre údaje / adresu.
symbol autobusu Autobus
symbol autobusu Autobus
symbol optočlenu Optočlen / Optoizolátor Optočlen izoluje pripojenie k inej doske
symbol reproduktora Reproduktor Konvertuje elektrický signál na zvukové vlny
symbol mikrofónu Mikrofón Konvertuje zvukové vlny na elektrický signál
symbol operačného zosilňovača Operačný zosilňovač Zosilnite vstupný signál
symbol spúšte Schmitt Schmitt Trigger Pracuje s hysteréziou na zníženie hluku.
Analógovo-digitálny prevodník (ADC) Prevedie analógový signál na digitálne čísla
Digitálno-analógový prevodník (DAC) Prevedie digitálne čísla na analógový signál
symbol krištáľového oscilátora Krištáľový oscilátor Používa sa na generovanie presného frekvenčného hodinového signálu
Priamy prúd Z konštantnej úrovne napätia sa generuje jednosmerný prúd
Symboly antény
symbol antény Anténa / anténa Vysiela a prijíma rádiové vlny
symbol antény Anténa / anténa
symbol dipólovej antény Dipólová anténa Dvojvodičová jednoduchá anténa
Symboly logických brán
NIE symbol brány NOT Gate (invertor ) Výstup 1, keď je vstup 0
Symbol brány AND A brána Výstupy 1, keď sú obidva vstupy 1.
Symbol brány NAND Brána NAND Výstupy 0, keď sú obidva vstupy 1. (NIE + AND)
ALEBO symbol brány ALEBO Brána Výstup 1, keď je akýkoľvek vstup 1.
Symbol brány NOR Brána NOR Výstupy 0, keď je akýkoľvek vstup 1. (NIE + ALEBO)
Symbol brány XOR Brána XOR Výstupy 1, ak sú vstupy odlišné. (Exkluzívne ALEBO)
Symbol flip flopu D Flip-Flop Ukladá jeden bit dát
symbol multiplexu Multiplexer / Mux 2 až 1 Pripojí výstup k vybranému vstupnému vedeniu.
symbol multiplexu Multiplexer / Mux 4 až 1
symbol demuxu Demultiplexor / Demux 1 až 4 Pripojí vybraný výstup k vstupnému vedeniu.

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRINA A ELEKTRONIKA
RÝCHLE TABUĽKY