Symboly diód

Schematické symboly diód elektronického obvodu - dióda, LED, Zenerova dióda, Schottkyho dióda, fotodióda, ...

Vľavo - anóda, vpravo - katóda.

Symbol názov Popis
symbol diódy Dióda Dióda umožňuje tok prúdu iba v jednom smere (zľava doprava).
zenerova dióda Zenerova dióda Umožňuje tok prúdu v jednom smere, ale môže tiež prúdiť v opačnom smere, keď je nad prierazným napätím
symbol Schottkyho diódy Schottkyho dióda Schottkyho dióda je dióda s nízkym poklesom napätia
symbol diódy varikap Dióda Varactor / Varicap Variabilná kapacitná dióda
symbol tunelovej diódy Tunelová dióda  
vedený symbol Svetelná dióda (LED) Keď prúd preteká, LED vydáva svetlo
symbol fotodiódy Fotodióda Fotodióda umožňuje prúdenie, keď je vystavené svetlu

 

Symboly tranzistorov ►

 


Pozri tiež

Facebook Twitter WhatsApp Email

Napíš, ako vylepšiť túto stránku

ELEKTRICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY