Symboly rezistorov

Symboly rezistorov schémy elektrických a elektronických obvodov - rezistor, potenciometer, variabilný rezistor.

Tabuľka symbolov rezistorov

symbol odporu Rezistor (IEEE) Rezistor znižuje tok prúdu.
symbol odporu Rezistor (IEC)
symbol potencioméra Potenciometer (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 3 svorky.
symbol potenciometra Potenciometer (IEC)
variabilný symbol odporu Variabilný rezistor / reostat (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 2 svorky.
variabilný symbol odporu Variabilný rezistor / reostat (IEC)
Rezistor rezania Prednastavený rezistor
Termistor Tepelný odpor - zmena odporu pri zmene teploty
Fotorezistor / svetlo závislý rezistor (LDR) Fotoodpor - zmena odporu so zmenou intenzity svetla

 

Symboly kondenzátora ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ SYMBOLY
RÝCHLE TABUĽKY