Čítačka prevodu textu na reč

Pokyny na použitie čítačky textu na reč

  1. Nastavte hlasitosť systému na pohodlnú úroveň.
  2. Vložte text do textového poľa.
  3. Stlačte tlačidlo Prehrať.

Pozri tiež

Facebook Twitter WhatsApp Email

Napíš, ako vylepšiť túto stránku

ONLINE NÁSTROJE
RÝCHLE TABUĽKY