Generátor kódu HTML odkazu

Tento nástroj slúži na generovanie kódu odkazu HTML.

Vyberte typ odkazu:

Zadajte text odkazu:
Zadajte adresu URL, na ktorú chcete odkazovať:
Nastaviť štýl odkazu CSS:
Normálny odkaz:
farba:
farba pozadia:
dekorácia textu:  
nový cieľ:  
Umiestnený odkaz:    
farba:
farba pozadia:
dekorácia textu:  
nový cieľ:  
Vygenerované zobrazenie odkazu:
Vygenerovaný kód odkazu:


Pozri tiež

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
RÝCHLE TABUĽKY