Aká je veľkosť okna môjho prehliadača

Aktuálna veľkosť okna prehliadača.

Vaša veľkosť okna je

Vonkajšia veľkosť okna:

Vnútorná veľkosť okna:

Ľavé súradnice horného okna:

Detekcia rozlíšenia obrazovky pomocou Javascript

Veľkosť vonkajšieho okna môžete zistiť pomocou parametrov window.outerWidth a window.outerHeight .

Vnútornú veľkosť okna môžete získať pomocou parametrov window.innerWidth a window.innerHeight .

S IE to môžete získať pomocou document.body.clientWidth a document.body.clientHeight .

Pozíciu okna obrazovky môžete zistiť pomocou window.screenLeft a window.screenTop .

Napríklad:

<script/
alert(window.outerWidth+' x '+window.outerHeight);
</script/

 


Pozri tiež

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
RÝCHLE TABUĽKY