Вероватноћа и статистика

Вероватноћа је математичка теорија која описује случајне догађаје.


Такође видети

ВЕРОВАТНОСТ И СТАТИСТИКА
БРЗЕ ТАБЛИЦЕ