కేలరీలు కేలరీల మార్పిడికి

కిలోకలోరీలు (కిలో కేలరీలు) కేలరీలు (కాల్), శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కేలోరీల నుండి క్యాలరీల మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

Kcal లో శక్తిని నమోదు చేయండి, క్యాలరీ యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి మరియు మార్పిడి బటన్‌ను నొక్కండి :

kcal
కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
   
కేలరీలలో ఫలితం:

కేలరీలు kcal మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

Kcal ను కేలరీలుగా మార్చడం ఎలా

kcal to cal - చిన్న కిలో కేలరీలు నుండి చిన్న కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు = 1000 కేలరీలు

చిన్న కేలరీలలోని శక్తి (కాల్) చిన్న కిలో కేలరీలలో (కిలో కేలరీలు) 1000 రెట్లు శక్తికి సమానం:

E (cal) = 1000 × E (kcal)

ఉదాహరణ

6 కిలో కేలరీలను చిన్న కేలరీలుగా మార్చండి:

E (cal) = 1000 × 6kcal = 6000 cal

kcal to Cal - చిన్న కిలో కేలరీలు పెద్ద కేలరీలు

1 కాల్ = 1 కిలో కేలరీలు

పెద్ద కేలరీలలోని శక్తి (కాల్) చిన్న కిలో కేలరీలలో (కిలో కేలరీలు) శక్తికి సమానం:

E (కాల్) = E (kcal)

ఉదాహరణ

6 కిలో కేలరీలను పెద్ద కేలరీలుగా మార్చండి:

(కాల్) = 6 కిలో కేలరీలు = 6 కాల్

 

Kcal మార్పిడికి కేలరీలు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్