เครื่องคิดเลข Convolution

ป้อนลำดับข้อมูลแรก:
ป้อนลำดับข้อมูลที่สอง:
ลำดับข้อมูลผลลัพธ์:

การคำนวณ Convolution

ลำดับ y (n) เท่ากับ Convolution ของลำดับ x (n) และ h (n):

y (n) = x (n) * h (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} x (k) h (nk)

สำหรับลำดับ จำกัด x (n) ที่มีค่า M และ h (n) ที่มีค่า N:

y (n) = \ sum_ {k = 0} ^ {N} x (n + k) h (N-1-k)

 สำหรับn = 0 .. M + N -2

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์
ตารางอย่างรวดเร็ว