เครื่องคำนวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์

ค่าเริ่มต้น:
มูลค่าสุดท้าย:
 
ผลการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์: %
การคำนวณ:

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์►

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากค่าเก่า (V เก่า ) เป็นค่าใหม่ (V ใหม่ ) เท่ากับความแตกต่างของค่าเก่าและใหม่หารด้วยค่าเก่าคูณ 100%:

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง = ( V ใหม่ - V เก่า ) / V เก่า × 100%

ตัวอย่าง # 1

เปอร์เซ็นต์ราคาที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าเดิม 1,000 ดอลลาร์ไปเป็นมูลค่าใหม่ที่ 1,200 ดอลลาร์นั้นคำนวณโดย:

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง = ($ 1200 - $ 1,000) / $ 1,000 × 100%

 = 0.2 × 100% = 20%

ตัวอย่าง # 2

เปอร์เซ็นต์ราคาที่ลดลงจากมูลค่าเดิม 1,000 ดอลลาร์เป็นมูลค่าใหม่ที่ 800 ดอลลาร์คำนวณโดย:

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง = ($ 800 - $ 1,000) / $ 1,000 × 100%

 = -0.2 × 100% = -20%

 

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์
ตารางอย่างรวดเร็ว