เครื่องคิดเลขลอการิทึมธรรมชาติ

ลอการิทึมธรรมชาติของ x คือลอการิทึมฐาน e ของ x:

ln x = บันทึกe x = y

ln

* ใช้ e สำหรับสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น: 5e3, 4e-8, 1.45e12

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์
ตารางอย่างรวดเร็ว