Calculator ng gastos sa enerhiya

Calculator ng gastos sa elektrisidad na enerhiya at kung paano makalkula.

Piliin ang bansa:  
Karaniwang kasangkapan:
Konsumo sa enerhiya:
Mga oras ng paggamit bawat araw: h / araw
Ang natupok na enerhiya bawat araw: kWh / araw
1 kilowatt-hour (kWh) na gastos:
 
Halaga ng enerhiya bawat araw:  
Halaga ng enerhiya bawat buwan:  
Halaga ng enerhiya bawat taon:  

Pagkalkula ng gastos sa enerhiya

Pagkalkula ng pagkonsumo ng enerhiya

Ang enerhiya E sa kilowatt-hour (kWh) bawat araw ay katumbas ng lakas P sa watts (W) beses na bilang ng mga oras ng paggamit bawat araw na hinati ng 1000 watts bawat kilowatt:

E (kWh / araw) = P (W) × t (h / araw) / 1000 (W / kW)

Pagkalkula ng gastos sa enerhiya

Ang gastos sa enerhiya bawat araw sa dolyar ay katumbas ng pagkonsumo ng enerhiya E sa kWh bawat araw na beses sa gastos ng enerhiya na 1 kWh sa sentimo / kWh na hinati ng 100 sentimo bawat dolyar:

Gastos ($ / araw) = E (kWh / araw) × Gastos (cent / kWh) / 100 (cent / $)Tingnan din

Advertising

KALKULATOR NG Kuryente
RAPID TABLES