Paano makalkula ang mabisang rate ng interes

Mabisang pagkalkula ng rate ng interes.

Epektibong pagkalkula ng rate ng interes sa panahon

Ang mabisang rate ng interes sa panahon ay katumbas ng nominal na taunang rate ng interes na hinati sa bilang ng mga panahon bawat taon n:

Epektibong Rate ng Panahon = Nominal na Taunang Rate / n

Halimbawa

Ano ang mabisang rate ng interes sa panahon para sa nominal na taunang rate ng interes na 5% na pinagsama buwanang?

Solusyon:

Epektibong Rate ng Panahon = 5% / 12months = 0.05 / 12 = 0.4167%

Mabisang taunang pagkalkula ng rate ng interes

Ang mabisang taunang rate ng interes ay katumbas ng 1 kasama ang nominal na rate ng interes sa porsyento na hinati sa bilang ng mga compounding persiods bawat taon n, sa lakas ng n, minus 1.

Epektibong Rate = (1 + Nominal Rate / n ) n - 1

Halimbawa

Ano ang mabisang taunang rate ng interes para sa nominal taunang rate ng interes na 5% na pinagsama buwanang?

Solusyon:

Epektibong Rate = (1 + 5% / 12) 12 - 1

      = (1 + 0.05 / 12) 12 - 1

      = 0.05116 = 5.116%

 

Epektibong calculator ng rate ng interes ►

 


Tingnan din

KWENTA SA KWENTENTE
RAPID TABLES