Panuntunan sa circuit ng DC

Batas ni Ohm

Ako = V / R

Batas ni Joule

P = V · I = I 2 · R = V 2 / R

Mga panuntunan sa circuit ng serye

V T = V 1 + V 2 + V 3 + ...

I T = I 1 = I 2 = I 3 = ...

R T = R 1 + R 2 + R 3 + ...

1 / C T = 1 / C 1 + 1 / C 2 + 1 / C 3 + ...

L T = L 1 + L 2 + L 3 + ...

Mga patakaran ng parallel na circuit

V T = V 1 = V 2 = V 3 = ...

I T = I 1 + I 2 + I 3 + ...

1 / R T = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 + ...

C T = C 1 + C 2 + C 3 + ...

1 / L T = 1 / L 1 + 1 / L 2 + 1 / L 3 + ...

Hati ng boltahe

V 1 = V TR 1 / ( R 1 + R 2 + R 3 + ...)

Kasalukuyang paghahati

I 1 = I T ⋅ ( R 2 + R 3 + ... ) / ( R 1 + R 2 + R 3 + ...)

Batas sa boltahe ni Kirchhoff (KVL)

Ang kabuuan ng boltahe ay bumaba sa isang kasalukuyang loop ay zero:

V i = 0

Kasalukuyang batas (KCL) ni Kirchhoff

Ang junction sa pagitan ng maraming mga elemento ng circuit ay tinatawag na isang node .

Ang kabuuan ng mga halaga ng alon sa isang node ay zero:

ako i = 0

Kapasidad

C = Q / V

Parallel plate capacitor

C = ε ⋅ A / l

Ang itt ay ang permittivity sa farad per meter (F / m).

Permittivity

ε = ε 0 ⋅ ε r

Ang ε 0 ay ang permittivity sa vaccum.

Ang ε r ay ang kaugnay na pagpapahintulot o pare-pareho sa dialectric.

Kasalukuyang kapasitor

I C (t) = C d V C (t) / dt

Boltahe ng kapasitor

V C (t) = V C (0) + 1 / CI C (t) ⋅ dt

Boltahe ng kapasitor

V L (t) = L d I L (t) / dt

Kasalukuyang ng inductor

I L (t) = I L (0) + 1 / LV L (t) ⋅ dt

Enerhiya ng kapasitor

W C = C⋅V 2 /2

Enerhiya ng inductor 

W L = L⋅I 2 /2

Advertising

BATAS NG CIRCUIT
RAPID TABLES