Naghahati-hati ng mga tagapagtaguyod

Paano hahatiin ang mga exponents.

Naghahati ng mga exponent na may parehong base

Para sa mga exponent na may parehong base, dapat nating ibawas ang mga exponent:

isang n / a m = isang nm

Halimbawa:

2 6 /2 3 = 2 6-3 = 2 3 = 2⋅2⋅2 = 8

Naghahati ng mga exponente na may iba't ibang mga base

Kapag ang mga base ay magkakaiba at ang mga exponents ng a at b ay pareho, maaari muna nating hatiin ang a at b:

a n / b n = ( a / b ) n

Halimbawa:

6 3 /2 3 = (6/2) 3 = 3 3 = 3⋅3⋅3 = 27

 

Kapag magkakaiba ang mga base at exponent kailangan nating kalkulahin ang bawat exponent at pagkatapos ay hatiin:

a n / b m

Halimbawa:

6 2 /3 3 = 36/27 = 1.333

Naghahati ng mga negatibong tagapagtaguyod

Para sa mga exponent na may parehong base, maaari naming ibawas ang mga exponent:

a -n / a -m = a -n- ( -m ) = isang m-n

Halimbawa:

2 - 3 /2 - 5 = 2 5 - 3 = 2 2 = 2⋅2 = 4

 

Kapag ang mga base ay magkakaiba at ang mga exponents ng a at b ay pareho, maaari muna nating paramihin ang a at b:

a -n / b -n = ( a / b ) -n = 1 / ( a / b ) n = ( b / a ) n

Halimbawa:

3 - 2 /4 - 2 = (4/3) 2 = 1.7778

 

Kapag magkakaiba ang mga base at exponent kailangan nating kalkulahin ang bawat exponent at pagkatapos ay hatiin:

a - n / b - m = b m / a n

Halimbawa:

3 - 2 /4 - 3 = 4 3 /3 2 = 64/9 = 7.111

Paghahati ng mga praksyon sa mga tagapagtaguyod

Paghahati ng mga praksyon sa mga exponent na may parehong base ng praksyon:

( a / b ) n / ( a / b ) m = ( a / b ) nm

Halimbawa:

(4/3) 3 / (4/3) 2 = (4/3) 3-2 = (4/3) 1 = 4/3 = 1.333

 

Paghahati ng mga praksyon sa mga exponent na may parehong exponent:

( a / b ) n / ( c / d ) n = (( a / b ) / ( c / d )) n = (( a⋅d / b⋅c )) n

Halimbawa:

(4/3) 3 / (3/5) 3 = ((4/3) / (3/5)) 3 = ((4⋅5) / (3⋅3)) 3 = (20/9) 3 = 10.97

 

Paghahati ng mga praksyon sa mga exponent na may iba't ibang mga base at exponents:

( a / b ) n / ( c / d ) m

Halimbawa:

(4/3) 3 / (1/2) 2 = 2.37 / 0.25 = 9.481

Paghahati sa mga tagapagpahiwatig ng praksyonal

Paghahati sa mga exponent na praksyonal na may parehong tagapagpahiwatig na praksyonal:

isang n / m / b n / m = ( a / b ) n / m

Halimbawa:

3 3/2 / 2 3/2 = (3/2) 3/2 = 1.5 3/2 = ( 1.5 3 ) = 3.375 = 1.837

 

Hinahati ang mga exponent na praksyonal na may parehong base:

isang n / m / a k / j = a ( n / m) - (k / j)

Halimbawa:

2 3/2 / 2 4/3 = 2 ( 3/2) - ( 4/3) = 2 (1/6) = 6 2 = 1.122

 

Paghahati ng mga praksyonal ng praksyonal na may iba't ibang mga exponent at praksyon:

a n / m / b k / j

Halimbawa:

2 3/2 / 2 4/3 = (2 3 ) / 3 (2 4 ) = 2.828 / 2.52 = 1.1222

Paghahati ng mga variable sa mga exponents

Para sa mga exponent na may parehong base, maaari naming ibawas ang mga exponent:

x n / x m = x n-m

Halimbawa:

x 5 / x 3 = ( x⋅x⋅x⋅x⋅x ) / ( x⋅x⋅x ) = x 5-3 = x 2

 


Tingnan din

Advertising

EXPONENTS
RAPID TABLES