OCR - Larawan sa Teksto

photo

* Mas gusto na mag-email o mag-print ng dobleng panig upang makatipid ng papel.Tingnan din

Facebook Twitter WhatsApp Email

Isulat kung paano pagbutihin ang pahinang ito

TOOLS NG TEXT
RAPID TABLES