İkili - Metin Çevirmeni

Herhangi bir önek / sonek / sınırlayıcı ile ikili sayıları girin ve Dönüştür düğmesine basın
(Örn: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

İkili dönüştürücüye metin ►

ASCII metin kodlaması, her karakter için sabit 1 bayt kullanır.

UTF-8 metin kodlaması, her karakter için değişken sayıda bayt kullanır. Bu, her ikili sayı arasında sınırlayıcı gerektirir.

İkili Metne Dönüştürme

İkili ASCII kodunu metne dönüştürün:

 1. İkili bayt alın
 2. İkili baytı ondalığa dönüştür
 3. ASCII tablosundan ASCII kodunun karakterini alın
 4. Sonraki bayt ile devam et

Misal

Dönüştürme "01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011 01010000 01101100 01100001 01101110" metne ikili ASCII kod:

Çözüm:

ASCII kodundan karakter almak için ASCII tablosunu kullanın .

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Tüm ikili baytlar için şu metni almalısınız:

"Ağaç ekmek"

İkili metne nasıl dönüştürülür?

 1. İkili bayt kodunu alın
 2. İkili baytı ondalığa dönüştür
 3. ASCII tablosundan ondalık ASCII kodunun karakterini alın
 4. Sonraki ikili bayt ile devam edin

İkili - Metin dönüştürücü nasıl kullanılır?

 1. Giriş metin kutusuna ikili bayt kodlarını yapıştırın.
 2. Karakter kodlama türünü seçin.
 3. Dönüştür düğmesine basın.

İkili kod İngilizce'ye nasıl dönüştürülür?

 1. İkili bayt kodunu alın
 2. İkili baytı ondalığa dönüştür
 3. ASCII tablosundan ondalık ASCII kodunun İngilizce harfini alın
 4. Sonraki ikili bayt ile devam edin

01000001 ikili metne nasıl dönüştürülür?

ASCII tablosunu kullanın:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = 'A' karakteri

00110000 ikili metne nasıl dönüştürülür?

ASCII tablosunu kullanın:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' karakteri

İkiliden ASCII'ye metin dönüştürme tablosu

Onaltılık İkili ASCII
Karakteri
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Uzay
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ben
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 '
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Ayrıca bakınız

Advertising

SAYI DÖNÜŞÜMÜ
HIZLI TABLOLAR