Base64 Kod Çözücü


Base64 kodlayıcı ►

URL kod çözücü ►

Base64 kodlama örneğine metin

Metin girişi:

Metin girişi ilk olarak her karakterin ASCII kodlarının ikili bit akışı olarak kodlanır .

Bit akışının her 6 biti, base64 hanesine kodlanır.

Kodlanmış base64 metin dizesi çıktısı:

Base64 kodlama örneğine resim

Görüntü girişi:

flower.jpg

Base64 kodlu veri çıkışı ile görüntü verisi URI şeması:

 

data:image/jpeg;base64, veri URI düzeni başlığıdır.

 

/9j/4AAQSkZ... kodlanmış base64 verisidir.

 

Base64 veri URI'si ile HTML <img/

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ..."/

 

Base64 veri URI'si ile CSS arka planı

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

 

URL kod çözücü ►

 


Ayrıca bakınız

Advertising

WEB ARAÇLARI
HIZLI TABLOLAR