İstatistiksel Semboller

Olasılık ve istatistik sembolleri tablosu ve tanımları.

Olasılık ve istatistik sembolleri tablosu

Sembol Sembol Adı Anlamı / tanımı Misal
P ( A ) olasılık işlevi A olayının olasılığı P ( A ) = 0,5
P ( AB ) olayların kesişme olasılığı A ve B olaylarının olasılığı P ( AB ) = 0,5
P ( AB ) olayların birleşmesi olasılığı A veya B olaylarının olasılığı P ( AB ) = 0,5
P ( A | B ) koşullu olasılık işlevi B olayının meydana gelme olasılığı P ( A | B ) = 0.3
f ( x ) olasılık yoğunluk işlevi (pdf) P ( birxb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) kümülatif dağılım işlevi (cdf) F ( x ) = P ( Xx )  
μ nüfus anlamı nüfus değerlerinin ortalaması μ = 10
E ( X ) beklenti değeri rastgele değişken X'in beklenen değeri E ( X ) = 10
E ( X | Y ) koşullu beklenti Y verilen rastgele X değişkeninin beklenen değeri E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) varyans rastgele değişken X'in varyansı var ( X ) = 4
σ 2 varyans popülasyon değerlerinin varyansı σ 2 = 4
std ( X ) standart sapma rastgele değişken X'in standart sapması std ( X ) = 2
σ X standart sapma rastgele değişken X'in standart sapma değeri σ X = 2
medyan sembolü medyan rastgele değişken x'in orta değeri misal
cov ( X , Y ) kovaryans rastgele değişkenler X ve Y'nin kovaryansı cov ( X, Y ) = 4
corr ( X , Y ) ilişki rastgele değişkenler X ve Y'nin korelasyonu corr ( X, Y ) = 0.6
ρ X , Y ilişki rastgele değişkenler X ve Y'nin korelasyonu ρ X , Y = 0.6
özet toplama - dizi aralığındaki tüm değerlerin toplamı misal
∑∑ çift ​​toplam çift ​​toplam misal
Mo mod popülasyonda en sık görülen değer  
MR orta sınıf MR = ( x maks + x dak ) / 2  
Md örnek medyan nüfusun yarısı bu değerin altında  
Q 1 alt / ilk çeyrek Nüfusun% 25'i bu değerin altında  
Q 2 medyan / ikinci çeyrek Nüfusun% 50'si bu değerin altında = örneklerin medyanı  
Q 3 üst / üçüncü çeyrek Nüfusun% 75'i bu değerin altında  
x örnek anlamı ortalama / aritmetik ortalama x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333
s 2 örnek varyans popülasyon örnekleri varyans tahmincisi s 2 = 4
s Numune standart sapması popülasyon örnekleri standart sapma tahmincisi s = 2
z x standart skor z x = ( x - x ) / s x  
X ~ X dağılımı rastgele değişken X dağılımı X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) normal dağılım Gauss dağılımı X ~ N (0,3)
U ( a , b ) üniforma dağıtımı a, b aralığında eşit olasılık  X ~ U (0,3)
exp (λ) üstel dağılım f ( x ) = sözkonusu peptidin - λx , X ≥0  
gama ( c , λ) gama dağılımı f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) ki-kare dağılımı f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 ; k 2 ) F dağılımı    
Bölme ( n , p ) Binom dağılımı f ( k ) = n C k p k (1- p ) nk  
Poisson (λ) Poisson Dağılımı f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) geometrik dağılım f ( k ) = p (1- p ) k  
HG ( N , K , n ) hiper geometrik dağılım    
Bern ( p ) Bernoulli dağılımı    

Kombinatorik Semboller

Sembol Sembol Adı Anlamı / tanımı Misal
n ! faktöryel n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permütasyon _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

kombinasyon

kombinasyon _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Sembolleri ayarla ►

 


Ayrıca bakınız

MAT SEMBOLLERİ
HIZLI TABLOLAR