Sayı Sembolleri

Birkaç sayı sembolü türü şunlardır:

Sayısal semboller tablosu

İsim Batı Arapça Roma Doğu Arap İbranice
sıfır 0   ٠  
bir 1 Ben ١ א
iki 2 II ٢ ב
üç 3 III ٣ ג
dört 4 IV ٤ ד
beş 5 V ٥ ה
altı 6 VI ٦ ו
Yedi 7 VII ٧ ז
sekiz 8 VIII ٨ ח
dokuz 9 IX ٩ ט
on 10 X ١٠ י
on bir 11 XI ١١ יא
on iki 12 XII ١٢ יב
onüç 13 XIII ١٣ יג
on dört 14 XIV ١٤ יד
on beş 15 XV ١٥ טו
on altı 16 XVI ١٦ טז
on yedi 17 XVII ١٧ יז
onsekiz 18 XVIII ١٨ יח
on dokuz 19 XIX ١٩ יט
yirmi 20 XX ٢٠ כ
otuz 30 XXX ٣٠ ל
kırk 40 XL ٤٠ מ
elli 50 L ٥٠ נ
altmış 60 LX ٦٠ ס
yetmiş 70 LXX ٧٠ ע
seksen 80 LXXX ٨٠ פ
doksan 90 XC ٩٠ צ
yüz 100 C ١٠٠ ק

 


Ayrıca bakınız

MAT SEMBOLLERİ
HIZLI TABLOLAR