Cebir Sembolleri

Matematiksel cebir sembolleri ve işaretlerinin listesi.

Cebir matematik sembolleri tablosu

Sembol Sembol Adı Anlamı / tanımı Misal
x x değişken bulmak için bilinmeyen değer 2 x = 4 olduğunda, x = 2
= eşittir işareti eşitlik 5 = 2 + 3
5 eşittir 2 + 3
eşit değil işareti eşitsizlik 5 ≠ 4
5 4'e eşit değildir
denklik aynı  
tanım gereği eşit tanım gereği eşit  
: = tanım gereği eşit tanım gereği eşit  
~ neredeyse eşit zayıf yaklaşım 11 ~ 10
neredeyse eşit yaklaşım günah (0.01) ≈ 0.01
orantılı orantılı yx y = kx olduğunda , k sabit
Sonsuzluk işareti sonsuzluk sembolü  
Çok daha az Çok daha az 1 ≪ 1000000
çok daha büyük çok daha büyük 1000000 ≫ 1
() parantez önce içindeki ifadeyi hesapla 2 * (3 + 5) = 16
[] parantez önce içindeki ifadeyi hesapla [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} parantez set  
x zemin destekleri sayıyı daha düşük tam sayıya yuvarlar ⌊4.3⌋ = 4
x tavan destekleri sayıyı üst tam sayıya yuvarlar ⌈4.3⌉ = 5
x ! ünlem işareti faktöryel 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | dikey çubuklar mutlak değer | -5 | = 5
f ( x ) x'in fonksiyonu x'in değerlerini f (x) ile eşler f ( x ) = 3 x +5
( fg ) işlev bileşimi

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) açık aralık ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] kapalı aralık [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta değişim / fark t = t 1 - t 0
ayrımcı Δ = b 2 - 4 AC  
sigma toplama - dizi aralığındaki tüm değerlerin toplamı x ben = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma çift ​​toplam çift ​​toplam x
başkent pi ürün - seri aralığındaki tüm değerlerin ürünü x ben = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e sabiti / Euler sayısı e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Euler-Mascheroni sabiti γ = 0,5772156649 ...  
φ altın Oran altın oran sabiti  
π pi sabiti π = 3,141592654 ...

bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki orandır

c = πd = 2⋅ πr

Doğrusal Cebir Sembolleri

Sembol Sembol Adı Anlamı / tanımı Misal
· nokta skaler çarpım a · b
× çapraz vektör ürün a × b
AB tensör ürünü A ve B'nin tensör çarpımı AB
\ langle x, y \ rangle iç ürün    
[] parantez sayı matrisi  
() parantez sayı matrisi  
| A | belirleyici matris A'nın determinantı  
det ( A ) belirleyici matris A'nın determinantı  
|| x || çift ​​dikey çubuklar norm  
A T değiştirmek matris devrik ( A T ) ij = ( A ) ji
A Hermit matrisi matris eşlenik devri ( A ) ij = ( A ) ji
A * Hermit matrisi matris eşlenik devri ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 ters matris AA -1 = I  
sıra ( A ) matris sıralaması matris sırası A sıra ( A ) = 3
sönük ( U ) boyut A matrisinin boyutu dim ( U ) = 3

 

İstatistiksel semboller ►

 


Ayrıca bakınız

MAT SEMBOLLERİ
HIZLI TABLOLAR