HTML Resim Bağlantısı

Bir görüntü nasıl bağlantı yapılır.

HTML resim bağlantı kodu

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Veya genişliği ve yüksekliği belirlemek için css stilini daha iyi kullanın.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Kod, bu bağlantıyı oluşturacaktır:

Çiçek

 

Kod aşağıdaki bölümlerden oluşur:

  • <a> bağlantı etiketidir.
  • href özelliği, bağlanılacak URL'yi ayarlar.
  • <img>, görüntü başlangıç ​​etiketidir.
  • src niteliği resim dosyasını ayarlar.
  • title niteliği, görüntü araç ipucu metnini ayarlar.
  • alt , resim etiketi alt metin özelliğidir.
  • style niteliği, görüntünün genişliğini ve yüksekliğini css ile ayarlar.
  • </a>, bağlantı bitiş etiketidir.

 


Ayrıca bakınız

Advertising

HTML BAĞLANTILARI
KİMLİK TABLOLARI