Yeni pencerede HTML bağlantısı

Bir bağlantı yeni bir pencerede veya yeni bir sekmede nasıl açılır.

Bir bağlantıyı yeni bir pencere veya sekmede açın

Bir bağlantıyı yeni bir pencere / sekmede açmak için <a/ etiketinin içine target = "_ blank" ekleyin :

<a href="../html-link.htm" target="_blank"/Open page in new window</a/

Kod, bu bağlantıyı oluşturacaktır:

Sayfayı yeni pencerede aç

Yeni pencere veya yeni sekme

Bağlantının yeni bir pencerede mi yoksa yeni bir sekmede mi açılacağını ayarlayamazsınız. Tarayıcının ayarlarına bağlıdır. 

Bağlantıyı belirtilen boyutta yeni bir pencerede aç

Bir bağlantıyı yeni bir pencerede açmak için , <a/ etiketinin içine onclick = "window.open ('text-link.htm', 'name', 'width = 600, height = 400') Javascript komutunu ekleyin :

<a href="../html-link.htm" target="popup" onclick="window.open('../html-link.htm','name','width=600,height=400')"/Open page in new window</a/

Kod, bu bağlantıyı oluşturacaktır:

Sayfayı yeni pencerede aç

 


Ayrıca bakınız

Advertising

HTML BAĞLANTILARI
HIZLI TABLOLAR