Trình tạo đồ thị thanh


Tiêu đề đồ thị:
Nhãn trục ngang:
Nhãn trục dọc:
Kiểu dữ liệu ngang:
Nhãn dữ liệu:
Số lượng thanh:
Giá trị dữ liệu Bar1:
Thanh ngang:
  vẽ tranh thu nhỏ phóng to tiết kiệm sao chép in xóa bỏ
  1. Sử dụng gạch dưới '_' cho khoảng trống trong các nhãn dữ liệu: 'name_1' sẽ được xem là 'name 1'.
  2. Sử dụng 2 gạch dưới '__' cho 1 gạch dưới trong nhãn dữ liệu: 'name__1' sẽ được xem là 'name_1'

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN
BẢNG RAPID