Trình tạo đồ thị đường


Tiêu đề đồ thị:
Nhãn trục ngang:
Nhãn trục dọc:
Kiểu dữ liệu ngang:
Nhãn dữ liệu:
Số dòng:
Giá trị dữ liệu dòng 1:
Đường cong:
  vẽ tranh thu nhỏ phóng to tiết kiệm sao chép in xóa bỏ
  1. Sử dụng gạch dưới '_' cho khoảng trống trong các nhãn dữ liệu: 'name_1' sẽ được xem là 'name 1'.
  2. Sử dụng 2 gạch dưới '__' cho 1 gạch dưới trong nhãn dữ liệu: 'name__1' sẽ được xem là 'name_1'
  3. Để in biểu đồ, nhấn nút in và in từ menu của trình duyệt hoặc nhấn Ctrl + P.
  4. Để lưu biểu đồ thành tệp pdf, hãy in biểu đồ và chọn máy in pdf.

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN
BẢNG RAPID