Как да конвертирате kVA във ватове

Как да преобразуваме привидната мощност в киловолта-ампера (kVA) в реална мощност във ватове (W) .

формула за изчисление на kVA към ватове

Реалната мощност P във ватове (W) е равна на 1000 пъти привидната мощност S в киловолта-усилватели (kVA), умножена по фактора на мощността PF:

P (W) = 1000 × S (kVA) × PF

Така че ватовете са равни на 1000 пъти киловолта-ампера по коефициента на мощност.

ватове = 1000 × киловолта-ампера × PF

или

W = 1000 × kVA × PF

Пример

Каква е реалната мощност във ватове, когато привидната мощност е 3 kVA, а коефициентът на мощност е 0,8?

Решение:

P = 1000 × 3kVA × 0,8 = 2400W

 

Как да конвертирате ватове в kVA ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ