Как да конвертирате VA в kW

Как да преобразуваме привидната мощност във волтови усилватели (VA) в реална мощност в киловати (kW) .

Формула за изчисляване на волтове до kW

Реалната мощност P в киловати (kW) е равна на привидната мощност S във волтови усилватели (VA), умножена по фактора на мощността PF, разделен на 1000:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

 

Така че киловатите са равни на волтови ампери, умножени на коефициента на мощност, разделен на 1000.

киловати = волт-ампери × PF / 1000

или

kW = VA × PF / 1000

Пример

Каква е реалната мощност в киловати, когато привидната мощност е 3000 VA и коефициентът на мощност е 0,8?

Решение:

P = 3000VA × 0,8 / 1000 = 2,4kW

 

Как да конвертирате kW в VA ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ