Как да конвертирате усилватели във ватове

Как да преобразуваме електрически ток в усилватели (A) в електрическа мощност във ватове (W) .

Можете да изчислите ватове от ампера и волта . Не можете да конвертирате усилватели във ватове, тъй като ватовете и усилвателите не измерват едно и също количество.

Формула за изчисление на постояннотокови ампери към ватове

Мощността P във ватове (W) е равна на тока I в усилватели (A), умножена по напрежението V във волта (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Така че ватовете са равни на усилватели по волта:

ват = усилвател × волт

или

W = A × V

Пример

Каква е консумацията на енергия във ватове, когато токът е 3A и захранването е 110V?

Отговор: мощността P е равна на ток от 3 ампера, умножен по напрежението от 110 волта.

P = 3A × 110V = 330W

Формула за изчисление на еднофазни усилватели до ватове за променлив ток

Реалната мощност P във ватове (W) е равна на фактора на мощността PF, умножен по фазовия ток I в ампери (A), умножен по RMS напрежение V във волта (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Така че ватовете са равни на коефициента на мощност по ампера по волта:

ват = PF × усилвател × волт

или

W = PF × A × V

Пример

Каква е консумацията на енергия във ватове, когато коефициентът на мощност е 0,8, а фазовият ток е 3А, а RMS захранването е 110V?

Отговор: мощността P е равна на фактор на мощността от 0,8 пъти ток от 3 ампера по напрежение от 110 волта.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264W

Формула за изчисление на трифазните усилватели във ватове за променлив ток

Изчисляване на ватове с напрежение от линия до линия

Реалната мощност P във ватове (W) е равна на квадратен корен от 3 пъти коефициента на мощност PF, умножен по фазовия ток I в ампери (A), умножен по линията към линията RMS напрежение V L-L във волта (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Така че ватовете са равни на квадратен корен от 3 пъти коефициент на мощност PF по ампери по волта:

ват = 3 × PF × усилвател × волт

или

W = 3 × PF × A × V

Пример

Каква е консумацията на енергия във ватове, когато коефициентът на мощност е 0,8, а фазовият ток е 3А, а RMS захранването е 110V?

Отговор: мощността P е равна на фактор на мощността от 0,8 пъти ток от 3 ампера, умножен по напрежението от 110 волта.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457W

Изчисляване на ватове с напрежение от линия към неутрално

Изчислението приема, че натоварванията са балансирани.

Реалната мощност P във ватове (W) е равна на 3 пъти коефициента на мощност PF, умножен по фазовия ток I в ампери (A), умножен по линията до неутрално RMS напрежение V L-0 във волта (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Така че ватовете са равни на 3 пъти коефициента на мощност PF по ампера по волта:

ват = 3 × PF × усилвател × волт

или

W = 3 × PF × A × V

 

Как да конвертирате ватове в усилватели ►

 


Вижте също

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ