Как да конвертирате джаули във ватове

Как да преобразуваме енергията в джаули (J) в електрическа мощност във ватове (W).

Можете да изчислите ватове от джаули и секунди, но не можете да конвертирате джаули във ватове, тъй като джаулите и ватовите единици представляват различни величини.

Формула за изчисление на джаули във ватове

Мощността P във ватове (W) е равна на енергията E в джаули (J), разделена на периода от време t в секунди:

P (W) = E (J) / t (s)

Така че

ват = джаул / секунда

или

W = J / s

Пример

Каква е консумацията на енергия на електрическа верига, която има консумация на енергия от 90 джаула за време от 3 секунди?

P (W) = 90J / 3s = 30W

 

Как да конвертирате ватове в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ