Как да конвертирате киловат-час в киловати

Как да преобразуваме енергията в киловатчас (kWh) в електрическа енергия в киловати (kW) .

Можете да изчислите киловат от киловатчас и часове, но не можете да конвертирате киловатчас в киловат, тъй като киловатчас и киловат единици представляват различни количества.

Формула за изчисление киловат-час до киловати

Мощността P в киловати (kW) е равна на енергията E в киловатчас (kWh), разделена на периода t в часове (hr):

P (kW) = E (kWh) / t (hr)

Така че

киловат = киловатчас / час

или

kW = kWh / h

Пример

Каква е консумацията на енергия в киловати, когато консумацията на енергия е 15 киловат-час за продължителност от 3 часа?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

Как да конвертираме kW в kWh ►

 


Вижте също

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
БЪРЗИ МАСИ