Преобразуване на килоджаули в джаули

Килоджоули (kJ) в джаули (J), калкулатор за преобразуване на енергия и как да конвертирате.

Преобразувател на килоджоули в джаули

Въведете енергията в килоджаули и натиснете бутона Конвертиране :

kJ
   
Резултат в джаули: J

Преобразуване на джаули в килоджаули ►

Как да конвертирате килоджаули в джаули

Един килоджаул е равен на 1000 джаула:

1kJ = 1000J

Енергията E (J) в джаули (J) е равна на енергията E (kJ) в килоджаули по 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

 

Пример

Преобразувайте 3 килоджаула в джаули.

Енергията E в джаули (J) е равна на 3 килоджаула по 1000:

E (J) = 3kJ × 1000 = 3000J

Таблица за преобразуване на килоджоули в джаули

Енергия (kJ) Енергия (J)
0,001 kJ 1 J
0,01 kJ 10 J
0,1 kJ 100 Дж
0,2 kJ 200 J
0,3 kJ 300 Дж
0,4 kJ 400 Дж
0,5 kJ 500 J
0,6 kJ 600 J
0.7 kJ 700 J
0,8 kJ 800 Дж
0.9 kJ 900 Дж
1 kJ 1000 Дж
2 kJ 2000 Дж
3 kJ 3000 Дж
4 kJ 4000 Дж
5 kJ 5000 Дж
6 kJ 6000 J
7 kJ 7000 J
8 kJ 8000 J
9 kJ 9000 Дж
10 kJ 10000 J
100 kJ 100000 J

 

Преобразуване на джаули в kJ ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ