Com convertir joules a kilojoules

Com convertir l’energia en joules (J) en kilojoules (kJ).

Com es converteixen joules a kJ

Un quilojoule és igual a 1000 joules:

1kJ = 1000J

L’energia E en kilojoules (kJ) és igual a l’energia en joules (J) dividida per 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

Exemple

Convertiu 400J a kilojoules.

L'energia E en kilojoules (kJ) és igual a 400 joules (J) dividits per 1000:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0,4kJ

 

Calculadora de conversió de Joules a kJ ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ ENERGÈTICA
TAULES RÀPIDES