Què és kcal?

Què és una unitat de kcal?

definició de kcal

kcal és el símbol de la quilocaloria.

Una quilocaloria és igual a 1000 calories.

Calories petites i grans

La caloria petita (cal) és l’energia necessària per augmentar 1 gram d’aigua a 1 ° C a una pressió d’1 atmosfera.

Les grans calories (Cal) són l'energia necessària per augmentar 1 kg d'aigua a 1 ° C a una pressió d'1 atmosfera.

Les calories grans també s’anomenen calories alimentàries i s’utilitzen com a unitat d’energia alimentària.

Hi ha diverses definicions de calories segons la temperatura.

kcal conversions

conversió de kcal a cal

Una quilocaloria és igual a 1000 petites calories:

1 kcal = 1000 cal

Un quilocaloria és igual a 1 caloria gran / alimentària:

1 kcal = 1 cal

conversió de kcal a kilojoules

Hi ha diverses definicions de calories:

Kilocalories termoquímiques / alimentàries a kilojoules

1 kcal th = 4.184 kJ

L’energia en quilojoules E (kJ) és igual a 4.184 vegades l’energia en quilocalories E termocòmiques / alimentàries (kcal) :

E (kJ) = 4.184 × E (kcal-th)

Kilocalories internacionals a kilojoules

1 kcal IT = 4.1868 kJ

L'energia en kilojoules E (kJ) és igual a 4.1868 vegades l'energia en quilocalories internacionals E (kcal-IT) :

E (kJ) = 4.1868 × E (kcal -IT )

15 ° C quilocalories a kilojoules

1 kcal 15 = 4,1855 kJ

L'energia en kilojoules E (kJ) és igual a 4.1855 vegades l'energia en quilocalories E de 15 ° C (kcal15) :

E (kJ) = 4.1855 × E (kcal 15 )

20 ° C quilocalories a joules

1 cal 20 = 4.182 kJ

L'energia en kilojoules E (kJ) és igual a 4.182 vegades l'energia en 20 ° C de quilocalories E (kcal20) :

E (kJ) = 4.182 × E (kcal 20 )

 

calculadora de conversió de kcal a kJ ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ ENERGÈTICA
TAULES RÀPIDES