Com convertir 1 kJ a joules

Com es converteix l’energia d’1 kilojoule (kJ) en joules (J).

L’energia E en joules (J) és igual a 1 quilojoule per 1.000:

E (J) = 1kJ × 1000 = 1000J

 

Per tant, 1 quilojoule (kJ) és igual a 1000 joules (J):

1 kJ = 1000 J

 

Com convertir kJ a joules ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ ENERGÈTICA
TAULES RÀPIDES