Com convertir 5 kJ a joules

Com convertir l'energia de 5 kilojoules (kJ) en joules (J).

L’energia E en joules (J) és igual a 5 quilojoules per 1.000:

E (J) = 5kJ × 1000 = 5000J

 

Així doncs, 5 quilos (kJ) són iguals a 5.000 joules (J):

5 kJ = 5000 J

 

Com convertir kJ a joules ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ ENERGÈTICA
TAULES RÀPIDES