Conversió de quilojoules a calories

Kilojoules (kJ) a calories (cal), calculadora de conversió d'energia i com convertir.

Calculadora de conversió de quilojoules a calories

Introduïu l'energia en kilojoules, seleccioneu el tipus d'unitat de calories i premeu el botó Converteix :

kJ
Seleccioneu el tipus d'unitat de calories:
   
Resultat energètic en calories:

Conversió de calories a kJ ►

Calories petites i grans

La caloria petita (cal) és l’energia necessària per augmentar 1 gram d’aigua a 1 ° C a una pressió d’1 atmosfera.

Les grans calories (Cal) són l'energia necessària per augmentar 1 kg d'aigua a 1 ° C a una pressió d'1 atmosfera.

Les calories grans també s’anomenen calories alimentàries i s’utilitzen com a unitat d’energia alimentària.

Com convertir de kilojoules a calories

Kilojoules a calories termoquímiques

1 cal th = 0,004184 kJ

1 kJ = 239,0057 calç º

L'energia en calories termoquímiques E (cal) és igual a l'energia en quilojoules E (kJ) vegades 239.0057:

E (cal) = E (kJ) × 239,0057

Exemple

Convertiu 0,6 quilos en calories termoquímiques.

I (calç) = 0.6kJ × 239,0057 = 143,4 calç º

Kilojoules a 15 ° C de calories

1 cal 15 = 0,0041855 kJ

1 kJ = 238.9201 cal 15

L’energia en 15 ° C de calories E (cal15) és igual a l’energia en kilojoules E (kJ) vegades 238.9201:

E (cal 15 ) = E (kJ) × 238.9201

Exemple

Convertiu 0,6 quilos a 15 ° C de calories.

E (cal 15 ) = 0,6 kJ × 238,9201 = 143,352 cal 15

Kilojoules a calories grans / alimentàries

1 cal = 4.184 kJ

1 kJ = 0,239 cal

L’energia en calories grans / alimentàries E (Cal) és igual a l’energia en kilojoules E (kJ) multiplicada per 0,239:

E (Cal) = E (kJ) × 0,239

Exemple

Convertiu 0,6 quilos en calories dels aliments.

E (Cal) = 0,6 kJ × 0,239 = 0,1434 Cal

 

Conversió de calories a kJ ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ ENERGÈTICA
TAULES RÀPIDES